Crowdsourced R&D-I-Y

Crowdsourced R&D-I-Y. Smaka på begreppet.

Jag hittade termen på windowfarms. Noden i nätverket, Britta Riley verkar vara en smart kaka. Kortfattat: Hon bygger en prototyp på ett hydroodlingsystem att ha i sitt köksfönster för att producera egna grönsaker. Men inte nog med det.

Hon systematiserar R&D processen och delar med sig av den, det hon kommer fram till och hur man bygger ett eget system. Följt på det så gör ett gäng människor runt om i världen samma sak. tar vid där hon slutat, lägger till egna slutsatser, klokskap och erfarenheter varpå nästa bunt människor tar vid. Systemet går från att vara en prototyp till ett fungerande system på nolltid genom att iterera ofta och mycket genom många huvuden.

Fundera på potentialen i detta. Då menar jag Inte bara att odla groddar i köksfönstret. Förutom att gränsen mellan konsument och producent blir väldigt svår att dra i ett sånt här landskap så är det fler spännande saker med i spelet. Hur många liknande problemställningar kan du komma på? Bli självförsörjande i energi, sluta producera sopor. Bara två förslag på andra liknande potentiella projekt.

I linje med detta kan man undra vad vi egentligen skall ha ett världsomspännande systematiserat socialt nätverk till. Att “Ilike”a din kompis statusuppdatering om lets dance eller kanske kanske till någonting annat? Kanske någonting konstruktivt, skapande, delande, världsförbättrabde. Bara en tanke.

Categoriesv2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s